2006

1st Martin Coxhead- 74Ib 10oz
2nd R Dermot- 61Ib 12oz
3rd Glen Hayes– 60Ib 4oz


Top Lady – Sharon Lambert – 17Ib 10oz

Top Wheelchair – Gary Haynes- 60Ib 4oz

Specimen Trophy – T Salt– 1Ib 4oz Rudd

Ham Pool

1st  T Salt – 60Ib 1 1/2 oz
2nd Colin Hill – 7Ib 11oz
3rd Ray Wallbank – 6Ib 15oz

Gillman’s Lake

1st Graham Pearson – 22Ib 11oz
2nd J Bennett – 16Ib 4oz
3rd Wayne Panting – 14Ib 8oz

Stait Lake

1st Martin Coxhead -74Ib 10oz
2nd R Dermot – 61Ib 12oz
3rd Glen Hayes – 61Ib 4oz